Szociális célú barna kőszén iránti kérelem - 2021. Hozzáadva: 2021. 10. 26.

Tisztelt  Lakosok!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy

2021. november 2. naptól 15. nap 12:00 óráig

szociális célú  barna kőszén iránti kérelmet lehet benyújtani Tarhos Község Önkormányzatához.

 

A kérelem nyomtatványa átvehető a Polgármesteri Hivatalban, vagy letölthető az önkormányzat honlapjáról (www.tarhos.hu).

Az adatlaphoz mellékelni kell a kérelmező és a kérelmezővel lakó hozzátartozók előző havi nettó jövedelméről szóló igazolásokat. Nyugdíjas esetében a tárgyévet megelőző évről szóló nyugdíjösszesítőt és az utolsó havi nyugdíjszelvényt vagy az utolsó havi számlakivonatot. Egyéb jövedelem esetén a jövedelem igazolására szolgáló dokumentumot. A támogatást azok számára lehet megállapítani, akinek a lakásában széntüzelésre alkalmas berendezés van, és akiknek a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 200 %- át, azaz 57.000,- Ft, egyedül élő esetén 300 %-át, azaz 85.500,- Ft.

Az elbírálásnál előnyt élvez az, aki

  • aktív korúak ellátására, vagy
  • időskorúak járadékára, vagy
  • települési (e támogatásban részesülők közül különösen a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viselésével kapcsolatos támogatásban részesülők) támogatásra jogosult, vagy
  • a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevel.

Aki a részére megállapított támogatást nem rendeltetésszerűen használja fel, az 2021. évben támogatási kérelmet nem terjeszthet elő.

 

Tarhos, 2021. október 25.

 

                                                                                     Kürti Sándor

                                                                                     polgármester

Tarhos Község Önkormányzatának Honlapja © 2024