Hivatal Könyvtár Tarhos Zenepavilon

Közérdekű adatok közzététele

I. Szervezeti, személyzeti adatok

a.)    A közfeladatot ellátó szerv adatai, szervezeti felépítése, feladatai

A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve: Tarhos Község Önkormányzata
Székhelye, postai címe:                 5641 Tarhos, Petőfi u. 29.
Telephelye:                                    5641 Tarhos, Petőfi u. 29.
Központi telefonszám:                    (66) 429-171
Polgármester telefonszáma:            (66) 429-171,
Telefax:                                          (66)429-171
Jegyző telefonszáma                      (66)429-171
Telefax:                                          (66)429-171
Elektronikus levélcíme:                   polgarmester@tarhos.hu
Honlapja:                                       www.tarhos.hu

Tarhos Község Önkormányzata közfeladatát a Muronyi Közös Önkormányzati Hivatal Tarhosi Kirendeltségen  keresztül látja el.

A Közös Önkormányzati Hivatal Tarhosi Kirendeltségének szervezeti felépítése:

A Kirendeltséget a Képviselő-testület a Polgármester közreműködésével irányítja. A Közös Önkormányzati Hivatal  Tarhosi Kirendeltségének vezetője a jegyző. A jegyző a szervezeti-, személyi kérdésekben önállóan jár el, a közfeladatokat a jegyző az alábbi szervezeti egységek közreműködésével látja el:


     Tarhos Község Önkormányzata


Székhely                            5641 Tarhos Petőfi u. 29.
Képviselő                            Kürti Sándor
Törzskönyvi azonosító           343172
Adószám                             15343178-2-04
KSH statisztikai szám         15343178-8411-321-04
Bankszámlaszám                11733072-15343178

I. Szervezeti, személyzeti adatok
b.) Szerv vezetőinek neve, elérhetősége
Kürti Sándor polgármester        66/429-171
Bunta Ferenc alpolgármester    66/429-171
Dr. Baji Mihály jegyző              66/429-171

Polgármesteri Hivatal elektronikus levélcíme: polgarmester@tarhos.hu

c.)Képviselő-testület

A 2014 október 12-én Tarhos községben  megválasztott
Polgármester és a Képviselő-testület tagjainak névsora:


1.    Kürti Sándor polgármester
2.    Bunta Ferenc
3.    Nyeste János
4.    Szabó István Károly
5.    Szilágyi Anikó


Önkormányzati Képviselők elérhetőségei

Képviselői fogadóóra előzetes telefonos egyeztetés alapján

Név                                      Elérhetőség
Kürti Sándor                 E-mail: polgarmester@tarhos.hu
Bunta Ferenc
alpolgármester              E-mail: bunta.ferenc@dren.hu

Nyeste János               E-mail: nyestevalentina36@gmail.com

Szabó István Károly      E-mail: szapityu75@gmail.com
Szilágyi Anikó              E-mail: aniko867@gmail.com

Közérdekű adatok közzététele

I. Szervezeti, személyzeti adatok
e.) Törvényességi ellenőrzést gyakorló- felügyeleti szerv
Államigazgatási ügyekben:
Békés Megyei Kormányhivatal
Levélcím: 5600 Békéscsaba Derkovits sor 2.

Telefon: 66/622-000
Telefax:  66/622-001
E-mail: vezeto@bekeskh.hu
Honlap: http://www.kormanyhivatal.hu/hu/bekes
Önkormányzati ügyekben:
Gyulai Törvényszék
Levélcím: 5700 Gyula Béke sgt 37.
Központi telefonszám: 66/562-200
Honlap: http://gyulaitorvenyszek.birosag.hu/

I. Szervezeti, személyzeti adatok

f.) A közfeladatot ellátó szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek megnevezése, és I/a.) pontban meghatározott adatai
A közfeladatot ellátó szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek megnevezése, és I/a.) pontban meghatározott adatai

Intézmények:

Óvoda
    
Békési Kistérségi Óvoda Tarhosi Tagóvoda

Óvodavezető: Kürti Sándorné
Cím: 5641 Tarhos Kossuth u. 52.
Elérhetősége:Tel.: 66/429-083

Iskola
    
Dr Hepp Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Tarhosi  Iskola
Iskolaigazgató:  Kovács - Szabó Eszter
Cím:5641 Tarhos Kossuth u. 49-51
Fenntartó: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ, Békési Tankerület (KLIK)    
Elérhetősége:Tel.: 66/429-170
E-mail:tarhosivezeto@bekesiiskola.hu
web: http://bekesiiskola.hu


Közművelődési intézmények
    
Tarhosi Községi Könyvtár

Cím: 5641 Tarhos Petőfi u. 29.

Közösségi Ház
Cím:5641 Tarhos Dózsa Gy. u. 2.

Tel.: 66/429-171
E-mail:konyvtar@tarhos.hu


Egészségügyi intézmények

    
Háziorvosi rendelő

Háziorvos: Dr. Lázár Magdolna Csilla
Cím: 5641 Tarhos Petőfi u. 32
Tel.: 66/429-167

Védőnői szolgálat

Védőnő: Kozmáné Fábián Anikó
Cím: 5641 Tarhos Petőfi u. 32
Tel.: +36/20/212-8669

Fogorvosi rendelő

Fogorvos: Dr. Sándor Judit

Cím: 5630 Békés Vásárszél u. 2. 

Tel.: 66/411-550

 

Jázmin Patika Fiókgyógyszertára


Cím: 5641 Tarhos Petőfi u. 32

    
Szociális intézmények
    
Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ Idősek nappali ellátása
Tarhosi Idősek Klubja
Vezető:Kiszelné Pankotai Erzsébet
Cím: 5641 Tarhos, Petőfi u. 1/1
E-mail: klub.tarhos@gmail.com
Tel.: 66/429-175


II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok
a.) A szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységet meghatározó alapvető jogszabályok
•    Magyarország Alaptörvénye
•    2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól
•    1991. évi XX. törvény a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről
•    2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól

Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzata.

Önkormányzati rendeletek
 
II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok
b.)    A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk
    
III. Gazdálkodási adatok

a.)    A közfeladatot ellátó szerv éves (elemi) költségvetése, számviteli törvény szerinti beszámolója; a költségvetés végrehajtásáról – a külön jogszabályban meghatározott módon és gyakorisággal – készített beszámolók

Feltöltés alatt


III. Gazdálkodási adatok

b.) Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával összefüggő szerződések
Feltöltés alatt

 

Nyilvántartásba vétel száma Kereskedő neve Kereskedő székhelye Ker. cégjegyz. Száma/ az egyéni váll. Nyilvántartási száma Statisztikai száma Kereskedelmi tevékenység helye Kereskedelmi tevékenység formája Az üzlet nyitvatartási ideje Az üzlet elnevezése Az üzlet alapterülete m2 Befogadó képessége (vendéglátó üzlet) fő Vásárlók könyve használatba vételének időpontja Bejelentésköteles termékkörök sorszáma: Üzletköteles termékkörök sorszáma: Tevékenység jellege Kereskedelmi tevékenység megkezdésének, módosításának, megszűnésének időpontja Folytatnak-e szeszesital kimérést Jövedéki terméket forgalmaz-e
1. Pankotai Istvánné 5641 Tarhos, Arany J. u. 3. 22914285 60796978-4711-231-04 5641 Tarhos, Arany J. u. 3. Üzletben folytatott kiskereskedelmi tevékenység H-P: 05,00-20,00, Sz-V:06,00-20,00 ÉDEN MINI ABC 52 m2 - 2011-04-25 1.,2.,13.,20.,21. 3. Kiskereskedelem 2011-04-25 nem igen
2. Szarvas Coop Zrt. 5540 Szarvas, Kossuth u. 64. 04-10-001554 11931555-4711-114-04 5641 Tarhos, Petőfi S. u. 30/b. Üzletben folytatott kiskereskedelmi tevékenység H-P:06,00-18,00, Sz:06,00-11,00 24. sz. COOP ABC 286 m2 - 2012-12-01 1.,1.2,1.3,1.4,1.5,1.6,1.7,1.8,1.9,1.10,1.11,1.12,3.,4.,5.,6.,7.,9.,10.,11.,12.,14.,16.,17.,18.,24.,25.,26.,27.,29.,30.,32.,34.,37.,38.,42.,43.,45. 2., 3. Kiskereskedelem 2012-12-01 nem igen
3. Kocsor Plusz Kft. 5630 Békés, Csabai u. 33. 04-09-012780 24786104-5630-113-04 5641 Tarhos, Békési út 5. Vendéglátóipari tevékenység H-Cs:06,00-10,00, P-Sz:06,00-24,00, V:06,00-10,00 Aranykalász Presszó 310 m2 30 fő 2014-01-02 1.1,1.2,1.3,1.9 - Kiskereskedelem 2014-01-02 igen igen
4. Pankotai Istvánné 5641 Tarhos, Arany J. u. 3. 22914285 60796978-4711-231-04 5641 Tarhos, 133 hrsz. Vendéglátóipari tevékenység H-P:05,00-19,00, Sz:06,00-19,00, V:15,00-19,00 Kis Panki Büfé 120 m2 20 fő 2014-01-14 1.1,1.2,1.3,1.4,1.5,1.6,1.7,1.8,1.9,1.10,1.11 - Kiskereskedelem 2014-01-14 igen igen
                                 
                          - Kiskereskedelem 2014-01-14 igen igen

 

 

Név: Hozzáadva: Méret:
Közérdekű adatok közzététele 2015. 05. 05. 108.05KB
Tarhos Község Önkormányzatának Honlapja © 2019